top of page

Aircondition service

Er din aircondition i top?

Et klimaanlæg skal vedligeholdes for at fungere effektivt og konstant kunne køle vognens kabine. Et anlæg, der ikke fungerer eller er dårligt vedligeholdt går nemmere i stykker og kan påføre dig og dine passagerer gener pga. dårlig luft.

Ved regelmæssig check og service af dit aircondition anlæg kan risikoen for, at aircondition anlægget svigter, reduceres. Hvert år forsvinder ca. 10 % af det kølemiddel, der befinder sig i kredsløbet, ved fordampning gennem slanger og samlinger. Det medfører nedsat ydelse og kan forårsage alvorlige kompressorskader med store reparationsudgifter til følge. Derfor er det meget vigtigt af få CHECKET og SERVICERET aircondition anlægget.

Vi tjekker normalt et klimaanlæg efter hver 15.000 km eller én gang årligt. Det forlænger anlæggets levetid, og du undgår samtidig lugtgener. Vi anbefaler også et større service på dit anlæg hvert andet år.

Ved et aircondition tjek foretager vi:

  • Udskiftning af kabinefilter

  • Visuel kontrol af alle komponenter

  • Funktions- og ydelseskontrol

  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Ved et aircondition service foretager vi:

  • Udskiftning af kølemiddel

  • Tæthedskontrol

  • Udskiftning af kabinefilter

  • Visuel kontrol af alle komponenter

  • Funktions- og ydelseskontrol

  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Kom ind og få en snak om dit aircondition anlæg, næste gang du lægger vejen forbi.

bottom of page